Raiz Invest Ltd (RZI)

Sydney
0.490
-0.010(-2.00%)
  • Volume:
    26,515
  • Bid/Ask:
    0.490/0.500
  • Day's Range:
    0.490 - 0.515

RZI Historical Data

Time Frame:
Daily
05/09/2022 - 03/10/2022
0.4900.4950.5150.49026.52K-2.00%
0.5000.5200.5200.5008.77K-2.91%
0.5150.5200.5300.50045.54K-0.96%
0.5200.5050.5400.50541.02K+4.00%
0.5000.5200.5200.50023.57K+4.17%
0.4800.4750.5200.420431.57K-4.00%
0.5000.5150.5150.49530.37K-1.96%
0.5100.5350.5350.51020.30K-3.77%
0.5300.5300.5300.53017.55K-1.85%
0.5400.5300.5500.53016.15K0.00%
0.5400.5300.5500.53024.42K+1.89%
0.5300.5300.5380.53047.72K-3.64%
0.5500.5350.5600.52072.77K0.00%
0.5500.5500.5950.54560.85K-1.79%
0.5600.5500.5600.505114.68K+1.82%
0.5500.5350.5700.53576.92K+10.00%
0.5000.4900.5100.490117.79K+2.04%
0.4900.5150.5200.490818.61K-5.77%
0.5200.6000.6000.490673.72K-8.77%
0.5700.5700.5850.56512.37K0.00%
Highest: 0.600Lowest: 0.420Difference: 0.180Average: 0.522Change %: -14.035